جملات زیبا و آموزنده http://beautysentence.mihanblog.com 2020-05-30T19:56:46+01:00 text/html 2014-08-22T07:09:14+01:00 beautysentence.mihanblog.com سمانه به یاد بانو سیمین بهبهانی http://beautysentence.mihanblog.com/post/211 <b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></b><div align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">و باز هم از دست رفت، یک نفس ایستاد اما اینبار بانویی فرهیخته از جنس شعر و شاعری ، غزل</font><br><font size="2">به یادش چند غزل از او رو با هم مرور می کنیم.</font></b><br><br><div align="center"><font size="2"><font color="#000099">خواهم چو راز پنهان، از من اثر نباشد<br>تا از نبود و بودم، کس را خبر نباشد<br>خواهم که آتش افتد، در شهر آشنایی<br>وز ننگ ِ آشنایان، بر جا اثر نباشد<br>گوری بده، خدایا! زندان پیکر من<br>تا از بهانه جویی، دل دربدر نباشد</font><br><br>****<br><br></font><div align="center"><font size="2"><font color="#000099">گفتا که می بوسم تو را ، گفتم تمنا می کنم<br>گفتا اگر بیند کسی ، گفتم که حاشا می کنم<br>گفتا ز بخت بد اگر ، ناگه رقیب آید ز در<br>گفتم که با افسونگری ، او را ز سر وا می کنم<br>گفتا که تلخی های می گر نا گوار افتد مرا<br>گفتم که با نوش لبم ، آنرا گوارا می کنم<br>گفتا چه می بینی بگو ، در چشم چون آیینه ام<br>گفتم که من خود را در آن عریان تماشا می کنم<br>گفتا که از بی طاقتی دل قصد یغما می کند<br>گفتم که با یغما گران باری مدارا می کنم<br>گفتا که پیوند تو را با نقد هستی می خرم<br>گفتم که ارزانتر از این من با تو سودا می کنم<br>گفتا اگر از کوی خود روزی تو را گفتم برو<br>گفتم که صد سال دگر امروز و فردا می کنم<br><br><br>****<br><br>باور نداشتـم که چنین واگذاریم<br>در موج خیز حادثه تنهـا گذاریم<br>آمد بهار و عید گذشت و نخواستی<br>یک دم قدم به چشم گـهر زا گذاریم<br>چون سبزه دمیده به صحرای دور دست<br>بختم نداد ره که به سر پا گذاریم<br>خونم خورند با همه گردنکشی کسان<br>گر در بساط غیر، چو مینــا گذاریم.<br><br>****</font></font><br><br><br><b><font size="2">روحش شاد و یادش گرامی</font></b><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div></div></div> text/html 2014-07-08T06:34:01+01:00 beautysentence.mihanblog.com سمانه بیدارم کن...فانوسم باش http://beautysentence.mihanblog.com/post/210 <br><div align="center"><font color="#CC66CC" size="2">بچه ها این شعر تیتراژ سریال مدینه هستش.فوق العاده است.<br>جا داره تشکر کنم از دستان توانمند استاد کارن همایونفر..مثل همیشه موسیقی زیبا و بیادماندنی خلق کرده.<br>ازش ممنونم به خاطر حال خوبی که به مردم میده.<br></font><br><br><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بیدارم کن بیدارم کن</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">از کابوسی که دم به دم با من میاد</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بیدارم کن از تصویره یه برگه سبز تو چنگ باد</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بیدارم کن از این وحشت</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>بیدارم کن</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>فانوسم باش</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>فانوسم باش تو تاریکی که لحظه لحظه با منه</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>فانوسم باش وقتی این شب ستاره ها میشکنه</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>فانوسم باش تو این غربت</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نازنیم ..</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">با من باش ..</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">آواز تو صدای شهر بی صداست</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">لبخند تو خلاصه ی ترانه هاست ..</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دستای تو برای زخم من دواست ..</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بیدارم کن ..</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>منو ببر</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>که خسته ام که خسته از سیاهیه ..</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>منو ببر به سمت صبح </strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>منو ببر به سمت نور</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>به سمت نور ..</strong></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بیدارم کن بیدارم کن</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">از کابوسی که دم به دم با من میاد</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بیدارم کن از تصویره یه برگ سبز تو چنگ باد</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بیدارم کن از این وحشت ..</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="color: #686868; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بیدارم کن ..</font></p><br></div> text/html 2014-07-08T05:59:58+01:00 beautysentence.mihanblog.com سمانه شروعی دوباره... http://beautysentence.mihanblog.com/post/209 <br><div align="center"><font color="#993399" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b>سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گل و نازنینم...از امروز بعد از یک وقفه 7 ماهه&nbsp; در خدمتتون هستم.<br>امروز دهم ماه رمضان مصادف با 17 تیر رو به فال نیک میگیرم.این پست رو با دعای روز دهم آغاز می کنم.<br>لطفا پذیرا باشید..<br>ممنون<br></b></font><br><br><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>الّلهمَّ اجعَلنی فیه مِن المُتوکّلین عَلیک</strong><strong><br> </strong><strong>وَ اجعلنی فیه مِن الفائِزین لَدَیک</strong><strong><br> </strong><strong>وَ اجعَلنی فیه مِن المُقرّبین إلیک</strong><strong><br> </strong><strong>بإحسانِک یا غایَة الطّالبین</strong><strong> </strong></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong> </strong></font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br> خدایا !</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دریایی موج‌خیز مرا فرا گرفته</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">پیکر رنجورم را این سو و آن سو می‌برد</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ابرهایی سیاه بر سَرم سایه افکنده</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">هراسِ گم شدن، تار و پود سویدای خسته‌ام را از هم می‌درد</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تنها یک نقطه‌ی امید برای منِ درمانده به جا مانده</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">که با نویدی جان‌فزا مرا به خویش خوانده است</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">و آن آهنگ دلنوازی است که از آستان تو برمی‌خیزد</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">و روح و روان مرا برمی‌انگیزد</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><br><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;الها !</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کامیابی من در رستگاری نزد تو است</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">مرا بی‌بهره مگردان</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">و رهایی من در پرهیز و دوری از غیر تو است</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">مرا آلوده مگردان</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">خدایا !</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دَه روز است که کام از طعام فرو بسته‌ام</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">و از شهد و شیرینی گسسته‌ام</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دَه روز است که به لطف و کرم تو، گناه و ناپسند را فروهشته‌ام</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">و اگر تو بپذیری، در صف پرستندگانت نشسته‌ام</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">امروز امید آن دارم که در این بزم‌گاهِ خویش مرا نزدیک‌تر بنشانی</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">و لذت قرب آستانت را نیز به من بچشانی</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ای که همه‌ی پویندگان، راه تو را می‌پویند</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">و همه‌ی دردمندانِ خواهنده، نزدیکی به درگاه تو را می‌جویند</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بر من نیز نیکی و پاکی تمام کن</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">و آتش سوزان دوزخ را بر پیکر رنجورم حرام</font></p><p style="text-align: right;" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></p><font color="#993399"><b><font size="2">آمین یا رب العالمین</font></b></font><br></div> text/html 2013-12-29T16:38:46+01:00 beautysentence.mihanblog.com سمانه صلی الله علیک یا علی بن موسی الرضا http://beautysentence.mihanblog.com/post/208 <div align="center"><br><br><br><br><font size="2">ای امام الرئوف! همراه با کبوتران حرمت، محزون و گریان , دل را به دور بارگاه تو پر مى دهیم تا با زمزمه ملائک همراه شویم.</font><br><br><br><img src="http://www.yasgroup.ir/wp-content/uploads/2012/12/shahadat-imam-reza-yasgroup.ir-41.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="296" hspace="0" vspace="0" width="452"><br><br><div align="right"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خسته ام التیام می خواهم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; التیام از امام می خواهم<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; السلام علیک یا ساقی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; من علیک السلام می خواهم<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div><br><br></div> text/html 2013-12-20T16:21:28+01:00 beautysentence.mihanblog.com سمانه شب یلدا http://beautysentence.mihanblog.com/post/207 <br><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>شب یَلدا</b> یا <b>شب چلّه</b> یکی از جشن‌های کهن ایرانی است. در این جشن، طی شدن بلندترین شب سال در <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C" title="نیم‌کره شمالی">نیم‌کرهٔ شمالی</a> گرامی داشته می‌شود. این شب به زمان بین غروب آفتاب از ۳۰ آذر (آخرین روز <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2" title="پاییز">پاییز</a>) تا طلوع آفتاب در اول ماه دی&nbsp; گفته‌می‌شود. ایرانیان و بسیاری از دیگر اقوام شب یلدا را جشن می‌گیرند. این شب در نیم‌کره شمالی با <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="انقلاب زمستانی">انقلاب زمستانی</a> مصادف است و به همین دلیل از آن زمان به بعد طول روز بیش‌تر و طول شب کوتاه‌تر می‌شود.</font><br><br><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">واژهٔ «یلدا» ریشهٔ <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="زبان سریانی">سریانی</a> دارد و به‌معنای «ولادت» و «تولد» است. منظور از تولد، ولادت خورشید (مهر/میترا) است.</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: -webkit-right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">پیشینیان بر این باور بودند که در این شب فرشته بدی ها (اهریمن) با فرشته خوبی ها (امشاسپندان) به جنگ می پردازد و در این نبرد طولانی </font></span><font size="2">فرشته خوبی ها اهریمن را شکست می دهد و صبح پس از زاده شدن دوباره خورشید(پیروزی تاریکی بر روشنایی) آغاز می شود.</font><br><br><br><div align="center"><img src="http://www.irandoostan.com/file/imageSection/F1/945457c7-7234-4fce-b767-1d8881a2a094.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><font size="2">دوستان یلدا مبارک<br>خوش باشید</font><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div align="center"><img src="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=q9XQbD27ZIgjiM&amp;tbnid=D60lxp9voBkUHM:&amp;ved=0CAgQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.irandoostan.com%2Ffa%2Ftour%2F%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1-%25DB%258C%25D8%25B2%25D8%25AF-%25D9%2588-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25AF-%25D9%2588%25DB%258C%25DA%2598%25D9%2587-%25D8%25B4%25D8%25A8-%25DB%258C%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25A7-92-9-27.htm&amp;ei=wKe0UsRVyJDsBpPZgMgJ&amp;psig=AFQjCNEDUKhkMgyyiO0To3nZU56bzzZiTQ&amp;ust=1387657536072334" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: -webkit-right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;"></span></font><font face="times new roman,times,serif" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><span class="Apple-converted-space"> </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline ! important; float: none;"></span><span class="Apple-converted-space"> </span></span></font></div></div></div> text/html 2013-11-09T14:17:27+01:00 beautysentence.mihanblog.com سمانه تنـها اشـک، مقصـد عاشـورا نیـست http://beautysentence.mihanblog.com/post/206 <br><div align="justify"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma">کربلا و عاشورا را چگونه باید دید؟ از کدام زاویه به این زمین و زمان باید نگریست؟ اگر حسین، مصباح است یعنی در تیرگی های وحشت بار و تاریکی های نفسگیر، تکیه گاه روشن و شفاف و اگر سفینه است یعنی در موج خیز حادثه ها و خیزاب های هولناک، کشتی نجات؛ پس چرا عاشورای او را از منظر روشنگری و راهگشایی و به ساحل رسانی نبینیم؟</span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> </span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> چرا در عصر گم شدگی انسان و توفان خیزی و وارونگی زمان، از حسین و عاشورایش، همچون حبلی متین و عروه الوثقایی مبین بهره گیری نکنیم و گذار از جاده های خطر را با این همراه مطمئن آغاز نکنیم؟</span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> </span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> عاشورا چه ندارد تا سراغ سرمشق ها و مکتب های دیگر برویم؟ این رستاخیز عظیم، همه درس های لازم برای صلاح و فلاح را دارد.</span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> </span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> کربلا قصه زیستن و دیگرگونه زیستن و حیات طیبه را تجربه کردن است. در کربلا، همه عناصر لازم برای سیر به کمال، عزت و رستگاری پیداست.</span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> </span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> معنویت، زیبایی، فضیلت های انسانی، حضور همه انسان، حضور بی فاصله خدا، حضور همه ارزش ها و در یک کلام حضور بی پرده خدا، انسان، راستی و درستی و حقیقت زلال قرآن تنها و تنها در همین حادثه یافتنی و ادراک شدنی است.</span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> </span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> عاشورا، نه روزی است از جنس روزهای معمولی و نه حادثه ای خزیده در گوشه ای از حافظه تاریخ؛ عاشورا زنده و زاینده است؛ چشمه ساری است که بر همه زمین ها و زمان ها می گذرد و کام تشنگان فضیلت و حقیقت را به جرعه هایی زلال و حیات بخش می نوازد.</span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"></span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"></span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma">عاشورا، دانشگاه ایمان و عرفان و پاکی و پاکبازی و پاک زیستن است. مکتب انسان شناسی و انسان آگاهی و انسان پروری است و ما نیازمند هماره بازشناسی و مرور و مطالعه آن هستیم. باید در بازخوانی عاشورا و کربلا همیشه یادمان باشد که چشم انداز بیرونی و ظاهر شگفت و شورانگیز و سوک آمیز آن، ما را از سیر در اعماق آن باز ندارد و بکوشیم تا چونان غواصی ماهر، گوهرهای ناب و نایاب ازژرفای آن استخراج کنیم و جان و جهانمان را بدان ها بیاراییم.</span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> </span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> ما از چشم انداز بیرونی عاشورا ناگزیریم چون شناخت خود حادثه و سیر آن ضرورت دستیابی به درون رازآمیز آن است، اما نباید به شنا در سطح بسنده کنیم و شیوه شیرین قرآن در برخورد با حادثه ها را که ژرفاکاری و عبرت و تنبه و تذکر است، فراموش کنیم.</span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> </span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> برخورد برشی با کربلا و عاشورا و تنها طرح برخی قطعات این رویداد عظیم (آن هم عمدتا از منظر سوگ و مرثیه) باعث غفلت از دیگر ابعاد و اضلاع آن شده است.</span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> </span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> هر چند سوز و مرثیه و اشک ارجمند و ستودنی است و در قلمرو روایات بدان بسیار توصیه شده است، اما باید دانست که اشک مقصد نیست؛ مقدمه گره خوردگی عاطفی و قلبی ما با کربلا و عاشورا برای تبدیل آن به اسوه و سرمشق در زندگی است؛ چرا که اباعبدالله الحسین(ع) خود در کربلا فرمود: لکُم فِیَّ اُسوه.</span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> </span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> امید است بتوانیم پنجره ای تازه برای تماشا و ادراک زیباترین و باشکوه ترین تابلوی هستی بگشاییم، تابلویی که زینب(س) در کلام کوبنده خود در مجلس بیداد عبیدالله زیاد، آن را نمایاند و شناساند که والله ما رایتُ الاّ جمیلاً به خدا من جز زیبایی در کربلا ندیدم.</span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> </span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> خداوند چشم های ما را بصیرت زینبی عنایت کند تا کربلا را زیبا و عمیق و روشن در قاب قلبمان بیابیم و در متن زندگی مان جستجو کنیم.</span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"></span></span><br><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"></span></span><br></font></div><div align="justify"><div align="center"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"><font color="#800000">نوشته دکتر محمدرضا سنگری، پژوهشگر و استاد دانشگاه در روزنامه جام جم</font></span><span style="font-family: Tahoma"></span></span></font><br></div><font size="2"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"></span></span></font></div><div align="justify"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: Tahoma"> </span></span><br></font></div> text/html 2013-09-29T15:35:49+01:00 beautysentence.mihanblog.com سمانه تو بهترینی خودت را دریاب... http://beautysentence.mihanblog.com/post/204 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);">حضورت هدیه ای برای جهان است...<br>تو بی نظیری و بی همتا هستی...<br>زندگی ات میتواند همانی باشد که میخواهی...<br>روز هارا دریاب و در لحظه ها زندگی کن...</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);">.................................................. ............</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);">هیچ چیز بیهوده تر از این نیست که انرزی ات را صرف نگرانی کنی...<br>هر چه بیش تر خودت را درگیر مشکل کنی ان مشکل سخت تر میشود...<br>مسایل را خیلی جدی نگیر...<br>زندگی ات را با ارامش سپری کن نه با افسوس...</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);">.................................................. ............</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><br></span></font><span style="background-color: rgb(245, 245, 255); color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">تو بی نظیری,بی همتایی, یک شاهکاری...</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);">پس خوشحال باش و جشن بگیر!!!!<br>نگذار بی نظیر بودنت باعث خجالتت شود...<br>کسی به غیر از شکوه و عظمتی که هستی نباش.<br>هر ستاره ای برای اسمان مهم است...</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);">.................................................. ............</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);">راهی برای سپری کردن روزت پیدا کن .<br>مطمئن شو مکانی خصوصی داری,<br>که میتوانی برای دور شدن از همه ی این مشکلات به انجا پناه ببری...<br>مکانی ارامش بخش در میان همه ی گرفتاری هاااا!</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);">.................................................. ............</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);">به یاد داشته باش که ذره ای عشق راهی طولانی میپیماید...<br>به یاد داشته باش که عشق فراوان تا ابدیت خواهد رفت...<br>به یاد داشته باش که دوستی سرمایه گذاری عاقلانه ای است...<br>گنجینه های زندگی بودن انسان ها در کنار یکدیگر است!!</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><br><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);">.................................................. ............</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 255);">درک کن که هرگز خیلی دیر نیست...<br>کار های معمولی را به روشی فوق العاده انجام بده,<br>سالم,پر امید و شادمان باش .<br>زمانی اختصاص بده تا هر چه میخواهی ارزو کنی<br>و حتی برای یک لحظه هی فراموش نکن که چه قدر بی نظیر و بی همتا هستی...</span></font></div> text/html 2013-08-08T07:56:43+01:00 beautysentence.mihanblog.com سمانه چند جمله از نلسون ماندلا http://beautysentence.mihanblog.com/post/203 <div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">من باور دارم …</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">که دو نفر ممکن است دقیقاً به یک چیز نگاه کنند و دو چیز کاملاً متفاوت را ببینند.</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">من باور دارم …<br>که صرفنظر از این که چقدر دلمان شکسته باشد دنیا به خاطر غم و غصه ما از حرکت باز نخواهد ایستاد.</font></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">من باور دارم …</span><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br>که زندگى ما ممکن است ظرف تنها چند ساعت توسط کسانى که حتى آن‌ها را نمى‌شناسیم تغییر یابد.</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">من باور دارم …<br>که گواهى‌نامه‌ها و تقدیرنامه‌هایى که بر روى دیوار نصب شده‌اند براى ما احترام و منزلت به ارمغان نخواهند آورد.</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">من باور دارم …<br>که کسانى که بیشتر از همه دوستشان دارم خیلى زود از دستم گرفته خواهند شد.</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">من باور دارم …<br>« شادترین مردم لزوماً کسى که بهترین چیزها را دارد نیست<br>بلکه کسى است که از چیزهایى که دارد بهترین استفاده را مى‌کند. »</font></p></div> text/html 2013-08-02T14:17:26+01:00 beautysentence.mihanblog.com سمانه بـه یـاد داشتـه بـاش کـه ... http://beautysentence.mihanblog.com/post/202 <div><br></div><div><font color="#454545" style="text-align: right; background-color: rgb(245, 245, 255);"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">•&nbsp;</font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#000066">آنان که تجربه های گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار اشتباهند.<br><br></font><font color="#ff0000">•&nbsp;</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#800080">از میان کسانی که برای دعای باران به میعادگاه می روند تنها کسانی که با خود چتر می برند به کارشان ایمان دارند.</font><font color="#000066"><br><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#000066">&nbsp;پیچ های جاده آخر جاده نیستند مگر این که خودت نپیچی.<br><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#800080">&nbsp;وقتی به چیزی می رسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته ای.</font><font color="#000066"><br><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#000066">&nbsp;آدم های بزرگ شرایط را خلق می کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می کنند.<br></font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#000066"><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#000066">&nbsp;گاهی خوردن لگدی از پشت، برداشتن گامی به جلو است.<br><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#800080">&nbsp;هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قائل نیست دل نبند.</font><font color="#000066"><br><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font color="#000066" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;">&nbsp;همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که آزارت می دهد به راحتی دل بکنی.<br></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#000066"><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#000066">&nbsp;هرگز به کسی که حاضر نیست برای تو کاری انجام بده، کاری انجام نده.<br></font><font color="#800080"><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#800080">&nbsp;به کسانی که خوبی دیگران را بی ارزش یا از روی توقع می دانند خوبی نکن اما اگر خوبی کردی انتظار قدردانی نداشته باش.</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#000066"><br><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#000066">&nbsp;وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد.<br><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#800080">&nbsp;به خودت بیاموز هر کسی ارزش ماندن در قلب تو را ندارد.</font><font color="#000066"><br><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#000066">&nbsp;هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که زندگیت را روشن می کند.<br></font><font color="#800080"><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#800080">&nbsp;همیشه حرفی رو بزن که بتونی بنویسی، چیزی رو بنویس که بتونی امضاش کنی و چیزی رو امضاء کن که بتونی پاش بایستی.</font><font color="#000066"><br><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#000066">&nbsp;هرگاه نتونستی اشتباهی رو ببخشی اون از کوچکی قلب توست، نه بزرگی اشتباه.<br><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#800080">&nbsp;عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت کار را در نظر بگیری.</font><font color="#000066"><br><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#000066">&nbsp;آنقدر به در بسته چشم ندوز تا درهایی را که باز می شوند نبینی.</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#000066"><br><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#800080">&nbsp;آنکه برای رسیدن به تو از همه کس می گذرد عاقبت روزی تو را تنها خواهد گذاشت.</font><font color="#000066"><br></font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><font color="#000066"><br></font><font color="#ff0000">•</font></font><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><font color="#000066" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;">&nbsp;اگر می خواهی اعمالت مورد پسند خدا باشد، در سختیها از خودت بگذر، دیگران را قربانی نکن.<br><br></font><b style="font-weight: bold; font-size: 13px; font-family: Tahoma;"><b><b><b><font color="#000066"><br><br></font><br></b></b></b></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></div><div><font color="#454545" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right; background-color: rgb(245, 245, 255);"><span style="font-family: Tahoma;"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#800080"><br></font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></span></font></div> text/html 2013-07-26T12:13:11+01:00 beautysentence.mihanblog.com سمانه یا لطیف http://beautysentence.mihanblog.com/post/201 <br><div align="center"><font size="2"><br><span class="userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span dir="rtl"></span></span><br><span class="userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span dir="rtl">می خواهم آنگونه رمضانت را بر من عرضه داری که نشکند دلی از زنده بودنم و آنگونه مرا بمیرانی که کسی به وجد نیاید از نبودنم. <br>خدایا شاید این رمضان آخرین رمضانم باشد </span></span><br><span class="userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span dir="rtl"></span></span><br><span class="userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span dir="rtl">گیج و حیرانم در این دنیا .. تنها چیزی که به آن شک ندارم امید به توست</span></span><br><span class="userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span dir="rtl">اللهم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیعاتنا و قنا عذابا النار</span></span></font><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2013-03-19T15:29:48+01:00 beautysentence.mihanblog.com سمانه سال نو مبارك http://beautysentence.mihanblog.com/post/200 <br><br><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سال نو می شود.زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند<br><br>و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره...من...تو...ما...<br><br>کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟...پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟...<br><br><br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br>ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها <br>ای تدبیر کننده روز و شب<br>&nbsp;ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر <br>حال مارا به بهترین حال دگرگون کن <br><br><br><font size="2">به <font size="2">همه دوستان گل و نازنینم،به <font size="2">تمام كسانی كه سال 1391 با نظراتشون من رو تنها نگذاشتند<font size="2"> و </font>به م<font size="2">ن روحیه دادن<font size="2">د<br><br><font size="2">رس<font size="2">تاخیز طبیعت رو تبریك میگم<br><br><font size="2">برای همتون بهترین ها رو <font size="2">آرزو می كنم.<br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"> </font></font></font><br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"></font></div> text/html 2013-02-25T13:07:45+01:00 beautysentence.mihanblog.com سمانه تلخى گوش و شورى آب چشم http://beautysentence.mihanblog.com/post/199 <br><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br><font color="#800080"> </font>ابن ابى لیلى - كه یكى از دوستان امام جعفر صادق علیه السلام است - حكایت نماید:<br><br> روزى به همراه نعمان كوفى به محضر مبارك آن حضرت وارد شدیم ، حضرت به من فرمود: این شخص كیست ؟<br><br> عرض كردم : مردى از اهالى كوفه به نام نعمان مى باشد، كه صاحب راءى و داراى نفوذ كلام است .<br><br> حضرت فرمود: آیا همان كسى است كه با راءى و نظریّه خود، چیزها را با یكدیگر قیاس مى كند؟<br><br> عرض كردم : بلى .<br><br> پس حضرت به او خطاب نمود و فرمود: اى نعمان ! آیا مى توانى سرت را با سایر اعضاء بدن خود قیاس نمائى ؟<br><br> نعمان پاسخ داد: خیر.<br><br> حضرت فرمود: كار خوبى نمى كنى ، و سپس افزود: آیا مى شناسى كلمه اى را كه اوّلش كفر و آخرش ایمان باشد؟<br><br> جواب گفت : خیر.<br><br> امام علیه السلام پرسید: آیا نسبت به شورى آب چشم و تلخى مایع چسبناك گوش و رطوبت حلقوم و بى مزّه بودن آب دهان شناختى دارى ؟<br><br> اظهار داشت : خیر.<br><br> ابن ابى لیلى مى گوید: من به حضور آن حضرت عرضه داشتم : فدایت شوم ، شما خود، پاسخ آن ها را براى ما بیان فرما تا بهره مند گردیم .<br><br> بنابراین حضرت صادق علیه السلام در جواب فرمود: همانا خداوند متعال چشم انسان را از پیه و چربى آفریده است ؛ و چنانچه آن مایع شور مزّه ، در آن نمى بود پیه ها زود فاسد مى شد.<br><br> و همچنین خاصیّت دیگر آن ، این است كه اگر چیزى در چشم برود به وسیله شورى آب آن نابود مى شود و آسیبى به چشم نمى رسد؛ و خداوند در گوش ، تلخى قرار داد <br> تا آن كه مانع از ورود حشرات و خزندگان به مغز سر انسان باشد.<br><br> و بى مزّه بودن آب دهان ، موجب فهمیدن مزّه اشیاء خواهد بود؛ و نیز به وسیله رطوبت حلق به آسانى اخلاط سر و سینه خارج مى گردد.<br><br> و امّا آن كلمه اى كه اوّلش كفر و آخرش ایمان مى باشد: جمله ((لا إ له إ لاّ اللّه )) است ، كه اوّل آن ((لا اله )) یعنى ؛ هیچ خدائى و خالقى وجود ندارد و آخرش ((الاّ اللّه )) است ، یعنى ؛ مگر خداى یكتا و بى همتا.(1)<br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><br> text/html 2012-11-19T16:20:44+01:00 beautysentence.mihanblog.com سمانه وقایع دهه اول محرم http://beautysentence.mihanblog.com/post/198 <div align="center"><br></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>اوّل محرم الحرام </b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> 1. آغاز ایام حسینی2. ماجرای شعب ابیطالب علیه السلام 3.جنگ ذات الرقاع 4. اولین جمع آوری زکات 5. امام حسین علیه السلام در راه کربلا 6. قیام مردم مدینه بر علیه یزید 7. کلام عاشورایی امام رضا علیه السلام </font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>دوّم محرم الحرام </b></font><font size="2"> </font><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 1. ورود امام حسین علیه السلام به کربلا</font></font><br><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>سوّم محرم الحرام </b></font> </font><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 1. نامه امام حسین علیه السلام برای اهل کوفه 2. ورود عمر بن سعد به کربلا</font></font><br><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>چهارم محرم الحرام </b></font> </font><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 1. فتوای شریح قاضی به قتل امام حسین علیه السلام </font></font><br><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>ششم محرم الحرام </b></font> </font><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 1. یاری طلبی حبیب بن مظاهر از بنی اسد 2.اولین محاصره فرات در کربلا 3. تراکم لشگر یزید در کربلا</font></font><br><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>هفتم محرم الحرام </b></font> </font><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 1. ملاقات امام حسین علیه السلام با ابن سعد 2. منع آب از امام حسین علیه السلام</font></font><br><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>هشتم محرم الحرام </b></font> </font><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 1. قحط آب در خیمه های حسینی</font></font><br><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>نهم محرم الحرام تاسوعا</b></font> </font><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 1. محاصره خیمه ها در کربلا 2. آمدن امان نامه برای فرزندان ام البنین سلام الله علیها 3. درخواست تاُخیر جنگ از سوی امام حسین علیه السلام 4. آمدن لشگر تازه نفس به کربلا 5. خطابه امام حسین برای اصحابش</font></font><br><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>شب عاشورا</b></font> </font><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 1. سخنان امام علیه السلام با اهل بیت و اصحابش 2. سخنان زینب کبری سلام الله علیها با امام حسین علیه السلام</font></font><br><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>دهم محرم الحرام عاشورا</b></font> </font><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> 1. شهادت امام حسین علیه السلام 2. شهادت حبیب بن مظاهر اسدی کوفی 3. شهادت مسلم بن عوسجه 4. شهادت حر بن یزید ریاحی 5. شهادت جون مولی ابی ذر الغفاری 6. شهادت همسر وهب 7. شهادت شبیه ترین فرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله 8. شهادت قاسم بن الحسن علیه السلام 9. شهادت عبدالله بن حسن علیه السلام 10.شهادت قمر منیر بنی هاشم علیه السلام 11.شهادت مولانا الرضیع باب الحوایج علی اصغر علیه السلام 12. آمدن ذوالجناح با یال و کوپال خونین به سوی خیمه فاطمیات 12. ماتم و ناله و گریه پردگیان حرم 13.غارت اموال 14.فراز فاطمیات و علویات در بیابانها 15.غارت کردن لباس و ذره 16.جدا شدن سرهای مطهر 17.به آتش کشیدن خیمه های آل الله 18.شهادت دختران کوچک گریه و ماتم 19.راُس مطهر امام حسین علیه السلام در کوفه 20.خونین شدن ریشه هر گیاه 21.قتل ابن زیاد 22.قیام حضرت مهدی علیه السلام 23.وفات ام سلمه </font></font><br><br><br>برگرفته از <br>http://www.iran-eng.com<br></div> text/html 2012-08-30T07:34:31+01:00 beautysentence.mihanblog.com سمانه چند جمله زیبا http://beautysentence.mihanblog.com/post/197 <br><div style="text-align: justify;"><font style="font-weight: bold;" id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><font id="yui_3_2_0_1_1346327629221163" style="font-size: 10pt;" color="#008000" face="Tahoma">رومن گاری:</font></font><br><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;" color="#000064" face="Tahoma">&nbsp;</font></font><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><font id="yui_3_2_0_1_1346327629221198" style="font-size: 10pt;" color="#993366" face="Tahoma">پیش از آنکه کسی در راه خیانت گام بردارد، لازم است که عشق فراوانی را بیهوده هدر داده باشد.</font></font><br><br><font style="font-weight: bold;" id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><font id="yui_3_2_0_1_1346327629221204" style="font-size: 10pt;" color="#008000" face="Tahoma">مارسل پروست:</font></font><br><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><font id="yui_3_2_0_1_1346327629221207" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000099" face="Tahoma">زمان آدم‌ها را دگرگون می‌کند اما تصویری را که از ایشان داریم ثابت نگه می‌دارد. هیچ چیزی دردناک‌تر از این تضاد میان دگرگونی آدم‌ها و ثبات خاطره نیست.</font></font><br><br><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;" color="#009500" face="Tahoma"><span lang="fa"></span></font></font> <font id="yui_3_2_0_1_1346327629221213" style="font-size: 10pt;" color="#008000" face="Tahoma"> <span style="font-weight: bold;">آرتور شوپنهاور:</span></font></font><br><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><font id="yui_3_2_0_1_1346327629221216" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#993300" face="Tahoma">انسان های وحشی یکدیگر را می خورند و انسان های متمدن، یکدیگر را فریب میدهند.</font></font><br><br><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><font face="Tahoma"><font style="font-size: 10pt;" color="#009500" face="Tahoma"><span lang="fa"></span></font></font> <font id="yui_3_2_0_1_1346327629221222" style="font-size: 10pt;" color="#008000" face="Tahoma"> <span style="font-weight: bold;">ماکسیم گورکی:</span></font></font><br><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><font id="yui_3_2_0_1_1346327629221225" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#6600CC" face="Tahoma">انسان بـا مقاومتی کـه در مقابل محیط می کند خـود را می سازد.</font></font><br><br><font style="font-weight: bold;" id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><font id="yui_3_2_0_1_1346327629221231" style="font-size: 10pt;" color="#008000" face="Tahoma">لویی فردینان سلین:</font></font><br><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><font id="yui_3_2_0_1_1346327629221234" style="font-size: 10pt;" color="#800080" face="Tahoma">هرگز فوراً بدبختی کسی را باور نکنید، بپرسید که می تواند بخوابد یا نه؟ </font></font><br><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><font id="yui_3_2_0_1_1346327629221234" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#800080" face="Tahoma"> اگر جواب مثبت باشد، همه‌ چیز روبراه است. همین کافی است!</font></font><br><br><font style="font-weight: bold;" id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><font id="yui_3_2_0_1_1346327629221240" style="font-size: 10pt;" color="#008000" face="Tahoma">جااولیور هاینز:</font></font><br><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><font id="yui_3_2_0_1_1346327629221243" style="font-size: 10pt;" color="#663300" face="Tahoma">مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است.</font></font><br></div><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><b id="yui_3_2_0_1_1346327629221246"><font id="yui_3_2_0_1_1346327629221243" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#663300" face="Tahoma"><br><br></font><font style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000064" face="Tahoma"></font></b></font><br><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><b><font style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000064" face="Tahoma"><br></font></b></font><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><b><font style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000064" face="Tahoma"><br></font></b></font><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><b><font style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000064" face="Tahoma"><br></font></b></font><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><b><font style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000064" face="Tahoma"><br></font></b></font><font id="yiv2012759297yui_3_2_0_1_1345970157659308" face="Tahoma"><b><font style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000064" face="Tahoma"><br></font></b></font> text/html 2012-08-16T17:10:53+01:00 beautysentence.mihanblog.com سمانه 19 راهکار موفقیت از زبان پائولو کوئیلو http://beautysentence.mihanblog.com/post/196 <font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000">1. بزرگترین دروغ عالم:در مرحله ای از زندگی کنترل آنچه بر سرمان می آید از دستمان خارج می شود و سرنوشت هدایت آن را بر عهده می گیرد.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 2. در مرحله ای از زندگی آدمها، هر چیزی روشن و امکان پذیر است. آنها نه از خیالبافی و نه از آرزوی کارهایی که می خواهند در زندگیشان رخ دهد، هراسی ندارند. اما با گذشت زمان، نیرویی مرموز آنها را متقاعد می کند که دسترسی به افسانه شخصی شان غیر ممکن است.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 3. هرکس که باشی یا هر کاری که انجام دهی وقتی واقعاً از صمیم قلب چیزی را بخواهی، آنگاه این خواسته تو از روح جهان سرچشمه می گیرد و تو مأمور انجام آن بر روی زمین می شوی.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 4. یکنواختی ایام برای آدمها باعث می شود متوجه چیزهای خوبی که هر روز با طلوع خورشید در زندگیشان اتفاق می افتد، نشوند.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 5. خداوند برای هرکس در زندگی مسیری قرار داده است که باید آن را طی کند. کافی است نشانه هایی را که خداوند بر سر راهت قرار داده، بخوانی.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 6. هرگز قبل از اینکه چیزی را بدست آوری، وعده آن را به کس دیگری نده.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 7. همه ی اتفاقات بین طلوع و غروب خورشید رخ می دهد.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 8. همه ی آدمها دنیا را همان جور که می خواهند ببینند، می بینند، نه آنجوری که هست.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 9. همیشه باید بدانی که چه می خواهی؟</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 10. چیزهایی هست که از عهده ی آن بر می آییم اما نمی خواهیم آنها را انجام دهیم.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 11. گاهی نمی توان مسیر جریان رودخانه را عوض کرد.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 12. هرگز از رویاهایت صرف نظر نکن، به دنبال نشانه ها برو...</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 13. از پیچ و خم های زیادی عبور کرده ایم ولی همواره به سوی مقصد خویش پیش می رویم.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 14. از گذشته درس بگیر، در حال زندگی کن و به فکر آینده باش.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 15. آدمها از اینکه به دنبال مهمترین رؤیاهایشان بروند می ترسند زیرا احساس می کنند شایسته آن رؤیاها نیستند و قادر نخواهند بود به آنها برسند.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 16. همه آنهایی که سعادتمندند خدا را در دل دارند و سعادت در یک دانۀ شن صحرا هم پیدا می شود.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 17. سپیده درست بعد از تاریکترین ساعات شب می دمد.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 18. اگر بزرگترین گنجهای عالم را در اختیار داشته باشی و از آنها برای دیگران حرف بزنی ، به ندرت حرفت را باور می کنند.</font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> </font></span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000000"> 19. وقتی سعی کنیم از اینکه هستیم بهتر باشیم موجودات دور و بر ما هم بهتر می شوند.</font></span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></div>